Cartografie

Cartografie

Routekaarten U-OV 2014-2023

Voor Qbuzz vervaardigde ik tussen 2014 en 2023 ruim 1700 routekaarten van de buslijnen in de concessie Regio Utrecht (U-OV). De kaarten worden gebruikt in chauffeursinstructies. Vanaf 2019 zijn de kaarten opgenomen in de lijnfolders van U-OV.

De kaartondergrond is gemaakt met open data van Openstreetmap.

Routekaarten Qbuzz Drechtsteden 2018-2023

Medio 2018 vervaardigde ik ruim 300 routekaarten voor Qbuzz van de buslijnen in de concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. De kaarten worden gebruikt in instructiemiddelen voor chauffeurs. Eind 2019 zijn de kaarten opgenomen in de gedrukte busboekjes.

De kaartondergrond is gemaakt met open data van Openstreetmap.

Routekaarten Qbuzz 2023

Medio 2023 zijn nieuwe routekaarten ontwikkeld voor Qbuzz. Alle lijnen rijdend in de concessies Utrecht en Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem zijn opnieuw ingetekend. In 2024 volgen de andere concessies.

De kaartondergrond is gemaakt met open data van Openstreetmap.

Omgevingsplattegronden Qbuzz 2023

Na meerdere pilots op tramhaltes in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, zijn in 2023 op maat gemaakte omgevingsplattegronden ontwikkeld.

De plattegronden zijn aangepast aan de huisstijl gevoerd in de desbetreffende concessie.

Voor regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem, zijn begin 2023 vrijwel alle bushaltes voorzien van nieuwe omgevingsplattegronden.

De kaartondergrond is gemaakt met open data van Openstreetmap.

Plattegronden tramhaltes U-OV

Op basis van de nieuwe serie omgevingsplattegronden, is voor de tramhaltes in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein een combinatieplattegrond ontwikkeld. Niet alleen de straten in de omgeving van de tramhalte zijn zichtbaar, ook de looproutes naar bushaltes waar vervangend vervoer rijdt, zijn te vinden.

Deze plattegronden maken deel uit van informatie bij (on)geplande verstoringen.

De kaartondergrond is gemaakt met open data van Openstreetmap.

Overzichtskaart U-flex (U-OV)

Voor het nieuwe vervoerconcept U-flex zijn tussen 2019 en 2022 vier overzichtskaarten ontwikkeld ten behoeve van de reisinformatie. Kaarten zijn in gebruik op internet, in folders en bij bushaltes.

Schematisch netplan U-link (U-OV)

Schematische kaart ontwikkeld in 2019 voor het nieuwe vervoerconcept U-link, uitgevoerd onder de vlag van U-OV door Qbuzz.

Koningsnacht (U-OV & Syntus Utrecht)

Een schematische kaart die de routes van het Koningsnachtnet weergeeft. Lijnen van U-OV, uitgevoerd door Qbuzz, en Syntus Utrecht (Keolis) zijn in één kaart opgenomen.

Geografisch netplan Qbuzz

Ontwikkeling van een lijnennetkaart van Gorinchem voor Qbuzz. De kaart toont de haltes in en rondom het centrum. Daarnaast zijn diverse toeristische trekpleisters op de kaart geplaatst.

Geografisch netplan U-OV

Ontwikkeling van een lijnennetkaart van Bilthoven-Noord. De kaart toont de lijnen 58 (Syntus Utrecht), 77 en 78 (U-OV).

Deze plaat is in 2021 gebruikt bij een enquête over het gebruik van lijn 78.