Communicatie rondom feestdagen (2016-heden)

Communicatie rondom feestdagen (2016-heden)

Opmaak van de generieke vormgeving rondom de feestdagencommunicatie van U-OV.

Algemene mededeling in de reguliere bus- en tramlijnen van U-OV. Voor de diverse U-linklijnen zijn variaties gemaakt in de lijnkleuren van de desbetreffende lijn.
Advertentie op de diverse online kanalen van U-OV, waaronder Instagram en Facebook.
Nieuwjaarsgroet U-OV