Laat je niet aansteken

Laat je niet aansteken

Beeldmerk

In 2004 werd op College Blaucapel te Utrecht een bijeenkomst georganiseerd voor leerlingen uit alle leerjaren van alle niveau’s om gezamenlijk te laten blijken dat men zich niet zou laten leiden door vooroordelen. De actie was erop gericht om verdraagzaamheid te creëren.

Poster