Qbuzz – Samen verantwoord werken

Qbuzz – Samen verantwoord werken

Om de binnen Qbuzz genomen maatregelen rondom het coronavirus zo effectief en eenduidig mogelijk te communiceren zijn diverse middelen ontworpen. Al deze uitingen zijn voorzien van hetzelfde beeldmerk om deze informatie te scheiden van andere communicatie.

Beeldmerk
Herhalingsposter in de desbetreffende ruimte.
Punt om handen te desinfecteren.
Werkplek niet in gebruik om voldoende afstand te creëren.
Afstand houden verplicht.